• search
     

POLSKA NOC DLA ZAKOCHANYCH : PIERSI + ŁOWCY.B

Plus Support

Piersi - kapela rockowa powstała w 1984 roku w Jarocinie. Zespół założyli: Paweł Kukiz, Zbyszek "DZIADEK" Moździerski, Rafał "JEZIORO" Jezierski oraz Andrzej "OLI" Olszewski. Twórczość Piersi charakteryzują prześmiewcze teksty, które zawsze dotykają ważnych i aktualnych kwestii społecznych, kulturalnych i politycznych w Polsce.
W styczniu 2013 roku Paweł Kukiz zrezygnował ze współpracy z zespołem Piersi.
Muzycy nie złożyli jednak broni i postanowili kontynuować swoją artystyczną działalność. Zrodził się pomysł, aby nagrać płytę „PIERSI i PRZYJACIELE 2”. Od lutego do maja 2013 roku, zespół PIERSI skomponował czterdzieści cztery utwory, z czego 17 najlepszych - ich zdaniem - zostało umieszczonych na nowej płycie.
Do współpracy muzycy zespołu PIERSI zaprosili znakomitych gości, przyjaciół: Łukasza i Pawła Golców, Jacka „DżejDżeja” Jędrzejaka (BIG-CYC, CZARNO-CZARNI), Andrzeja Nowaka (TSA, ZŁE PSY), Tomka „Lipę” Lipnickiego (ILLUSION, LIPALI), zespół TREBUNIE-TUTKI, gościa specjalnego – Rafała „Jeziora” Jezierskiego (byłego muzyka i współzałożyciela grupy PIERSI), oraz Adama „Asana” Asanova (HARATACZE), który decyzją muzyków, został nowym wokalistą zespołu.
Od roku 2013 zespół PIERSI zagrał setki koncertów w Polsce oraz dla Polonii w Anglii, Niemczech, Austrii oraz USA. Utwór „Bałkanica” podbił wszystkie listy przebojów w Polsce, w największych polskich rozgłośniach radiowych został najchętniej słuchaną piosenką roku. Zespół zdobył trzy nagrody na najbardziej prestiżowym festiwalu w Polsce, w tym najważniejszą zdaniem muzyków – NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI.


Piersi - rock band formed in 1984 in Jarocin. The band was founded by: Paweł Kukiz, Zbyszek "DZIADEK" Moździerski, Rafał "JEZIORO" Jezierski oraz Andrzej "OLI" Olszewski. The band'scompositionsarecharacterized by irreverentlyricswhichalwaysaffect the important and topicalissues of social, cultural and politicalrights in Poland. In January 2013, Paweł Kukiz resigned from hiswork with the band Piersi. Musicians, however, have not giveup and decided to continuetheirartisticactivities.Theycameup with the idea to make a record " PIERSI i PRZYJACIELE 2". From February to May 2013, a band PIERSI composed forty-foursongs, of which 17 best - in theiropinion - havebeenplaced on the new album.
To cooperate PIERSI musiciansinviteddistinguishedguests, friends: : Łukasz i Paweł Golec, Jacek „DżejDżeja” Jędrzejak (BIG-CYC, CZARNO-CZARNI), Andrzej Nowak (TSA, ZŁE PSY), Tomek „Lipa” Lipnicki (ILLUSION, LIPALI), TREBUNIE-TUTKI band, specialguest - Rafał „Jezioro” Jezierski (formermember and co-founder of the group PIERSI) and Adam „Asan” Asanov(HARATACZE)whomthanks to
decision of musicians, became the newvocalist. Since 2013 the band PIERSI playedhundreds of concerts in Poland and for the Polishcommunitys in the UK, Germany, Austria and the USA. The song "Balkanica" conqueredall the charts in Poland, in the biggestPolish radio stations was most listened song of the year. The band won threeawardsat the most prestigiousfestival in Poland, including the most important, according to the musicians - AudienceAward.

Łowcy.Bto kabaretdziałającynaprofesjonalnejscenie od kilkunastu lat. Swojądziałalnośćrozpoczął z przytupem, wygrywając w ciągu
pierwszychdwóchlatniemalwszystkieliczącesięfestiwale: 1 nagrodana Pace, Grand Prix Mulatki, Grand Prix naWyjściu z Cieniaoraz Grand
Prix Przewałki.
OprócztegoŁowcywygralifestiwalkabaretu w ZielonejGórzeizdobylikilkakorytnarybnickimRyjku.
SpektaklŁowców to nie jest zwyczajnywystęp, leczwybuchowamieszankaspontanicznościidużejilościimprowizacji.Wszystko to w oparachabsurdu, któregoniepowstydził by się Monty Python.Jakojedyni w swoichspektaklachgrająmuzykęnażywo, w autorskichkompozycjach.
Żaden instrument niepochodzi z kradzieży :)
AktualnieKabaretŁowcy.Bwystępuje w składzieBartoszGajda, BartoszGóra, MaciejSzczęch, SławomirSzczęch. Ichnajnowszy program łączy
wszystkiezaletypoprzednichprogramów.
KtorazbyłnaspektakluŁowcówwie, żeilośćenergiiwydzielonejnasceniewystarczy do zasileniamałegomiasteczka, a liczbaspalonychkaloriijest dlachłopakówlepszymtreningiemniżChodakowska.

Doors 7:00PM, age 14+

FRI 12 FEB

 
parking hotels
Bookmark and Share